ซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำแก่นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน ด้วยประสบการ์และทีมงานมืออาชีพ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้คำปรึกษาโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้ง ผ่านเจ้าหน้าที่การแนะนำ การลงทุน หรือ ผ่านะรบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
ทีมนักวิเคราะห์มีคุณภาพและประสบการณ์ ให้มุมมองแบบทันเหตุการณ์
เข้าถึงทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารการลงทุน ด้วยแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย

ประเภทบัญชีของเรา

บัญชีเงินสด
(Cash)

บัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
จะประเมินจากสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระราคาภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยการหักหรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
อ่านต่อ

บัญชีแคชบาลานซ์
(Cash Balance)

บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์หักเงินตามคำสั่งของบริษัทหลักทรัพย์ในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์
อ่านต่อ

บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)

บัญชี Credit Balance หรือ บัญชีมาร์จิ้น (Margin) เป็นประเภทบัญชี ที่สามารถให้นักลงทุนใช้เงินทุนของตัวเอง
ส่วนหนึ่งและกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์อีกส่วนหนึ่ง เพื่อซื้อหุ้นได้ ก่อนที่นักลงทุนจะทำการซื้อหุ้นได้ จะต้องมีการวางหลักประกันก่อน โดยหลักประกันสามารถเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ และหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้การซื้อจะเป็นไปตามประกาศหุ้นมาร์จิ้นของบริษัท
อ่านต่อ
ไฟล์ดาวน์โหลด
การกำหนดอัตราหลักประกันที่ต้องดำรงไว้และอัตราหลักประกันขั้นต่ำ ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 มีผล 13 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2566 มีผล 12 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2566 มีผล 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2566 มีผล 18 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อใน Cash Balance เท่านั้น ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2566 มีผล 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผล 23 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผล 23 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผล 23 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผล 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 มีผล 31 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อใน Cash Balance เท่านั้น ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 มีผล 10 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566 มีผล 30 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566 มีผล 26 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566 มีผล 7 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566 มีผล 1 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อใน Cash Balance เท่านั้น ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 มีผล 11 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนเมษายน 2566 มีผล 17 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนเมษายน 2566 มีผล 4 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมีนาคม 2566 มีผล 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมีนาคม 2566 มีผล 13 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมีนาคม 2566 มีผล 8 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมีนาคม 2566 มีผล 3 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผล 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผล 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมกราคม 2566 มีผล 30 มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมกราคม 2566 มีผล 9 มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมกราคม 2566 มีผล 5 มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 มีผล 6 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผล 23 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 มีผล 22 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผล 3 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 มีผล 6 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2565 มีผล 15 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกันยายน 2565 มีผล 6 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีผล 23 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีผล 16 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีผล 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 มีผล 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มีผล 5 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีผล 29 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน มิถุนายน 2565 มีผล 9 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 มีผล 12 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน เมษายน 2565 มีผล 28 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน เมษายน 2565 มีผล 27 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน เมษายน 2565 มีผล 08.04.2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือน มีนาคม 2565 มีผล 29.03.2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1ม.ค.65 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 ธ.ค.64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 ส.ค.64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance) 1 มิ.ย.64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 พ.ค.64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 เม.ย.64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 มี.ค..64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1ก.พ.64 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้