ตราสารหนี้

ทางเลือกในการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้อย่างคงที่ ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการได้ตามใจคุณ

  • ทางเลือกในการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้อย่างคงที่ ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการได้ตามใจคุณ
  • ทางเลือกด้านระยะเวลาในการลงทุน โดยเลือกลงทุนระยะสั้นผ่านตั๋วเงินที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 270 วัน หรือระยะยาวผ่านหุ้นกู้ที่มีอายุตั้งแต่ 270 วัน ถึง 10 ปี
  • ซื้อขายได้ สะดวก รวดเร็ว
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้